H-EPE

Gravkastning og tildækning på kirkegårde

 

Hans Egon Petersens Eftf.
Grønne og grå opgaver på kirkegårde

Ud over gravkastning og tildækning løser vi en lang række andre "grønne" og "grå" opgaver for kirkegårde i Danmark.

Grønne arbejder på kirkegårde

 • Træfældning, topkapning, beskæring, styning.
 • Hækklipning, plantning, tilskæring og fjernelse af hække.
 • Græsplæner: græsslåning, græspleje, naturgræs, græsarmering, rullegræs, opretning af græsplæner.
 • Grøn vedligeholdelse: ukrudtsbekæmpelse, sprøjtning og lugning.
 • Plantning af hækplanter, allétræer, alléer, vejtræer, plantekummer og blomsterbede.
 • Rodfræsning
 • Nyanlæg.
 • Afvanding.
 • Pleje af grønne områder.
 • Knusning af opvækst og anden uønsket beplantning.
 • Vinterberedskab.

Grå arbejder på kirkegårde - Fliser og brosten

 • Flisearbejde, belægning, brosten, piksten, belægningssten, terrasser, havetrapper, stensætning.
 • Indkørsler, grusbelægning, asfalt, vejanlæg.
 • Springvand, bassiner.
 • Algebekæmpelse af belægningssten, rengøring af belægninger, ukrudtsbekæmpelse.
 • Rengøring af brosten, chaussesten samt pikstensbelægninger.

Hegn og låger på kirkegårde

 • Hegnssætning, balusterhegn, markhegn, havehegn, vildthegn, kulturhegn, trådhegn. Puller.
 • Gitterporte, balusterporte, låger, skydeporte.

Pyntegrønt

 • Vi leverer også pyntegrønt i enten rødgran, nobilisgran eller normannsgran i bundter til de enkelte gravkast samt til julen.
 • Ved større partier til eks. julen, bedes bestilling foretages senest 1 måned før levering.

 

Gravkast og tildækninger på kirkegårde